Engagera dig i H5P.

Hej, och tack för visat intresse.

H5P översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för H5P till svenska har för närvarande 2512 strängar för översättning och är 91,6% klart.

Om du vill bidra till översättningen av H5P måste du registrera dig på den här servern.

Denna översättning är öppen endast för en begränsad grupp översättare. Kontakta projektansvariga om du vill bidra.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningarna.

Registrera Översätt Visa projektspråk